เพกาพืชเสริมรายได้

- อำเภอสวรรคโลกมีพื้นที่ปลูกไม้ผลอยู่จำนวนไม่น้อย มีทั้งปลูกแบบสวนเดี่ยวและสวนผสม 
- การปลูกแบบสวนผสม  มีพืชหลักได้แก่  มะปราง มะม่วง  กลัวยตานี  โดยมีการปลูกเพกาเป็นพืชแซม
- สวนผสม 1 ไร่  จะปลูกเพกาประมาณ  50 ต้น
- เพกาจะออกผลและเก็บเกี่ยวได้  เมื่อมีอายุได้  4 ปี
- ช่วงที่เพกาออกดอก - ออกผล  จะอยู่ในช่วงเดือน พ.ค.- พ.ย. 
- เพกา 1 ต้น  จะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ  20-30 ก.ก.
- วิธีการปลูก โดยเพาะกล้าจากเมล็ด  แล้วนำมาย้ายปลูกในหลุม
- วิธีการดูแลรักษา เหมือนไม้ผลทั่วไป
- การเก็บเกี่ยว  ใช้ขอเกี่ยวยอดและฝัก

ประโยชน์ของเพกา
1. ใช้เป็นส่วนหนึ่งของน้ำจับเลี้ยง
2. เปลือกเพกาใช้รักษาฝี อาการบวบช้ำ แก้ร้อนใน  บำรุงโลหิต  แก้จุกเสียด  ขับน้ำเหลืองเสีย
3. ฝักอ่อน เป็นยาระบาย ขับลม
4. เมล็ด เป็นยาแก้ไอ ขับเสมหะ ยาระบาย
5. ราก บำรุงธาตุ แก้บิด เจริญอาหาร
6. ใบ  แก้ปวดท้องปวดข้อ
7. นำมาประกอบอาหาร

- ฝักเพกาจะแบ่งออก เป็น  3  ขนาด ได้แก่
1. ขนาดใหญ่
2. ขนาดกลาง
3. ขนาดเล็ก
- ราคาขายจะขายตามขนาดฝัก
- ราคาที่รับซื้อจากสวน
    - ขนาดเล็ก   10 บาท / กก.
    - ขนาดใหญ่  4 - 5 บาท / กก.
- ราคาขายส่ง  ( บรรจุถุงละ 10 กก.)
    - ขนาดเล็กถุงละ  130  บาท
    - ขนาดกลางถุงละ  80  บาท
    - ขนาดใหญ่ถุงละ  50   บาท
- ฝักเพกาที่หักจะขายปลีก ถุงละ 10 – 20 บาท
- ตลาดของเพกาจะขายส่งที่ไป จ.ขอนแก่น นอกจากขายในพื้นที่

แหล่งความรู้ (คุณกิจ)
นางประคอง  พลวิชัย
นางกาญจนา  กลิ่นจันทร์
ผู้ถอดความรู้ (คุณอำนวย)
นายธีระศักดิ์   บุญมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวหทัยทิพย์   แท่นทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ผู้จดบันทึก (คุณลิขิต)
นายธีระศักดิ์   บุญมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาวหทัยทิพย์   แท่นทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก
เบอร์โทรศัพท์: 0-5564-3031 เบอร์แฟกซ์: ---
ถนนจรดวิถีถ่อง สวรรคโลก สุโขทัย ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay