การปลูกผักบุ้งเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

โดย นายทินกร   ศิวะศิลป์ประศาสน์, นายอุทิศ   ศิลปชัย  เกษตรกร(แหล่งความรู้)

การปลูกผักบุ้งเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
- เป็นพืชสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกร
- สามารถผลิตแบบครบวงจรกับบริษัท
- มีการประกันราคาผลผลิตที่แน่นอน
- ตลาดต่างประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน

การปลูกผักบุ้ง
- เตรียมแปลงสำหรับหว่านเมล็ดพันธุ์เป็นต้นกล้าผักบุ้ง
- หยอดเมล็ดพันธุ์ เป็นแถวยาว อัตรา 2 กก. ปลูกได้พื้นที่ 1 ไร่
- อายุกล้า 40 วัน ตัดต้นกล้านำไปปักดำในแปลงที่เตรียมไว้
- เตรียมดินเหมือนวิธีการทำนา

พันธุ์ที่ใช้
- พันธุ์ KK 09 (พันธุ์ตั้ง)
- พันธุ์ KK 03 (พันธุ์เลื้อย)

หว่านกล้า เดือน สิงหาคม
ดำกล้า เดือน กันยายน - ตุลาคม

การดูแลรักษา
การให้น้ำ หลังจากดำกล้าจนถึงอายุ 1.5 เดือน ให้น้ำขังตลอด หลังจากนั้นจะให้น้ำโดยปล่อยให้ท่วมแปลงอีก 4-5 ครั้ง ตามสภาพหน้าดิน

การใส่ปุ๋ย
- ผักบุ้ง อายุ 1 เดือน ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 30-40 กก./ไร่
- เริ่มออกดอก ปุ๋ยสูตร 8-24-24 อัตรา 30-50 กก./ไร่

การเก็บเกี่ยว
- อายุผักบุ้ง 4 เดือน(หลังจากดำกล้า) ใช้จอบใบมีดถากเป็นแถว
- ตากกองผักบุ้งทิ้งไว้ 1 เดือน กลับกองผักบุ้ง 2-3 ครั้ง
- นำไปสีโดยใช้เครื่องนวด

ผลผลิตและการรับซื้อ
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง 250-300 กก./ไร่
บริษัทรับซื้อกิโลกรัมละ 30 บาท
ใช้กระสอบป่านบรรจุกระสอบละ 50 กก. นำเมล็ดพันธุ์ไปตรวจสอบ
   คุณภาพและติดนัมเบอร์แปลงผลิต,ชื่อเจ้าของแปลง,พันธุ์
บริษัทมารับซื้อถึงแปลง

ภาพที่ 1 : ผักบุ้งอายุ 2 อาทิตย์ หลังปักดำ
ภาพที่ 2 : การให้น้ำแปลงปลูกผักบุ้ง
ภาพที่ 3 : การเก็บเกี่ยว
ภาพที่ 4 : จอบมีดถากผักบุ้ง
ภาพที่ 5 - 7 : การสีเมล็ดผักบุ้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก
เบอร์โทรศัพท์: 0-5564-3031 เบอร์แฟกซ์: ---
ถนนจรดวิถีถ่อง สวรรคโลก สุโขทัย ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay