เครือข่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน

นางเยาวธิดา ศักดิ์พงศ์สิงห์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการประชุมเชื่อมโยง เครือข่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนิน เมื่อวันที่ 18 เมษายน2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก
เบอร์โทรศัพท์: 0-5564-3031 เบอร์แฟกซ์: ---
ถนนจรดวิถีถ่อง สวรรคโลก สุโขทัย ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay