การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

นายเตี่ยน สวัสดิ์สลุง เกษตรอำเภอสวรรคโลก ประชุมชี้แจง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย      

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก
เบอร์โทรศัพท์: 0-5564-3031 เบอร์แฟกซ์: ---
ถนนจรดวิถีถ่อง สวรรคโลก สุโขทัย ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay