ประวัติสำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก

สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก  ตั้งอยู่ติดถนนจรดวิถีถ่อง  อำเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก  ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร  ตรงสี่แยกไฟแดง ไป อำเภอทุ่งเสลี่ยม   ระยะทางห่างจากจังหวัดสุโขทัย ประมาณ 36 กิโลเมตร  ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 400 กิโลเมตร  สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก มีพื้นที่ ประมาณ 8.25 ไร่

สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก  ก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2523  โดย นายถวัลย์  ศรียี่สุ่น  เป็นเกษตรอำเภอสวรรคโลก  งบประมาณจากโครงการ  เงินกู้ธนาคารโลก  มีอาคารที่ทำงาน     จำนวน 1 หลัง และโกดังเก็บพัสดุ จำนวน 1 หลัง  ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2535  กลุ่มประชาคมยุโรป โครงการพัฒนาน้ำใต้ดิน ได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง  และห้องประชุม จำนวน 1 หลัง  มอบให้กรมส่งเสริมการเกษตร   โดยท่าน อนันต์  ดาโลดม  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในสมัยนั้น 

สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก
เบอร์โทรศัพท์: 0-5564-3031 เบอร์แฟกซ์: ---
ถนนจรดวิถีถ่อง สวรรคโลก สุโขทัย ประเทศไทย
Powered by Kaset Bay